تولد نوزاد در بیابان های اطراف تهران + عکس + فیلم

تولد نوزاد پسر در بیابان های اطراف تهران/ نوزاد یخ زده 9 ساعت لخت بود!+ عکس

تولد نوزاد در بیابان های اطراف تهران + عکس


http://static2.rokna.ir/thumbnail/q6P7aNS3JUfQ/UtjBuyEcFlueNU9K4hSyNpjnE2iEQPvRQ-_dxw0RVwm0qukoI27-JV2XP73Xc1uGeDRyE0w8KroWzW-qqnnRxcCiRAnnUtMgo9oZXp5-8ObkfO1wJVeSUFQCibIcLQxMhJqVyl6FovVnWikCV82JhstfXIzzXMw-/955240_924.jpg