آرامش مردی در حال خودسوزی + عکس

عکس مردی که در اوج آرامش خودسوزی می کرد و راه می رفت

آرامش مردی در حال خودسوزی + عکس

علت خودسوزی و خودکشی + عکسhttp://files.namnak.com/users/sr/aup/201612/982_pics/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C.jpeg