خانواده عجیب آدم کوتوله های 125 سانتی + تصاویر

آدم های عجیب

کوتوله ها


http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1390/5/26/87028_616.jpg